Hulpverleningsdiensten urenlang in de weer met verwarde man

maandag 27 oktober 2014

Vlissingen - Een 23-jarige Vlissinger heeft de hulpverleningsdiensten zondagavond 26 oktober urenlang beziggehouden. Het vermoeden bestond dat hij mogelijk explosieven bij zich droeg.

Omstreeks 17.15 uur meldt een buurtbewoner dat in deKoudekerkseweg een verwarde man rondloopt die tegen deuren loopt te schoppen.Vervolgens gaat een motoragent naar de opgegeven straat en spreekt de bewusteman aan. Kort daarop zakt deze ineen. Als de agent vervolgens zijn jas opentrektom hem lucht te geven, ziet hij op zijn lichaam verdachte objecten die mogelijkexplosieven herbergen. De agent neemt direct afstand van de man en roeptversterking op.

Geen enkele reactie

Als de versterking is gearriveerd loopt de man weg. Hij wordtvervolgens gesommeerd om te blijven staan. Als hij dit bevel negeert wordt ergericht op zijn been geschoten om hem tot staan te brengen. Intussen is deomgeving afgezet en wordt de man door diverse eenheden nauwlettend in het ooggehouden totdat de opgeroepen Explosieven Opruimings Dienst (EOD) arriveert.Bewoners van de omliggende huizen zijn via een luidspreker verzocht om weg teblijven van de ramen. Er is besloten om niet te evacueren, omdat de bewoners danlangs de plaats delict moesten lopen. Wel staan brandweer en ambulancepersoneelop afstand paraat. Onderhandelaars van de politie proberen contact te leggen metde man, maar deze reageert op geen enkele wijze en blijft stokstijf midden op deweg staan.

Omzichtige benadering

Omstreeks 19.45 uur arriveert de Explosieven Opruimings Dienstin Vlissingen, waarna een plan van aanpak wordt gemaakt over de wijze waarop deman benaderd gaat worden. Als eerste wordt er met een robot rondom de mangereden. Vanaf een bus wordt met een camera meegekeken. Daarna is een speciaalgetrainde hond ingezet. Vervolgens is de man benaderd door een EOD-medewerker ineen veiligheidspak. Deze heeft voorzichtig de rugtas van de man afgenomen envervolgens de verdachte objecten op zijn lichaam bekeken. Uiteindelijk kanomstreeks 21.20 uur het sein veilig gegeven worden, waarna ambulancemedewerkersde man eerst bekeken hebben voordat hij naar het ziekenhuis is gebracht. Al dietijd heeft de man geen woord gezegd en nauwelijks reacties gegeven op wat er omhem heen gebeurde. De man is bekend binnen de psychiatrische hulpverlening. Erzijn geen explosieven aangetroffen.

Verkeer omgeleid

De Koudekerkseweg en de toegangswegen zijn vanwege dit incidentenkele uren afgesloten geweest voor het verkeer. Ook het Admiraal DeRuyterziekenhuis (ADRZ) is enige tijd enkel via de achterzijde te bereiken. DeHuisartsenpost (HAP) aan de Sottegemstraat kon gewoon open blijven.

bron: politie.nl | Categorie: diversen


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Vlissingen | 112 alarmeringen Vlissingen | Goedkoop Tanken in Vlissingen | Supermarkten in Vlissingen | Weerbericht Vlissingen