Opening Teeth Gums Machines Future Society, Lili Renaud Dewar | Vleeshal

datum: zaterdag 24 juni 2017

Dit evenement is al voorbij. ×
Opening Teeth Gums Machines Future Society Lili Renaud Dewar | Vleeshal

For English
Scroll down,


Met trots kondigt Vleeshal TEETH, GUMS, MACHINES, FUTURE, SOCIETY (TGMFS) van Lili Reynaud Dewar aan. Na Hamburg en Bolzano reist deze film, performance en tentoonstelling naar Middelburg, waar het een nieuwe vorm aan neemt te midden van de laatgotische architectuur van Vleeshal Markt, en in dialoog gaat met het koloniale- en slavernijverleden van de historische stad.

Voor TGMFS reisde Reynaud Dewar af naar Memphis, Tennessee. De strategisch gelegen zuidwestelijke stad ontwikkelde zich tot een belangrijke locatie van slavenhandel in de Verenigde Staten, om eeuwen later uit te groeien tot het centrum van de Civil Rights Movement. Dezelfde straten die ooit het toneel van mensenhandel waren, werden in 1968 gevuld door protesteerders tijdens de Memphis Sanitation Strike, voorafgaand aan de moord op Martin Luther King. Tevens speelt Memphis een belangrijke rol in de Amerikaanse muziekgeschiedenis als de geboorteplaats van blues, alsmede de laatste rustplaats van Elvis Presley. In de afgelopen jaren heeft de stad een belangrijke rol verworven in de hedendaagse rapcultuur. In haar film en performance onderzoekt Reynaud Dewar deze onderwerpen van civiele en stedelijke geschiedenis, en de objecten die daar onlosmakelijk mee verbonden zijn. Vergelijkbaar met de stad Memphis heeft Middelburg zijn aandeel in de koloniale- en slavernijverleden van Nederland. Als strategisch gelegen haven was Middelburg een van de belangrijkste Nederlandse locaties voor handel en transport van tot slaaf gemaakte Afrikanen.

TGMFS draait om twee hoofdthema’s. Enerzijds verkent de tentoonstelling het menselijk lichaam, in het bijzonder een specifiek, intiem element daarvan: tanden. In de film en performance die zich afspeelt in Memphis, onderzoekt de kunstenaar verhalen, praktijen en identiteiten die draaien rondom grills, tanddecoraties die uitgegroeid zijn tot een hedendaags statussymbool in de rap en hip-hop cultuur. Een ander sleutelelement van TGMFS is Donna Haraway’s essay A Cyborg Manifesto (1984). In dit essay functioneert de cyborg als metafoor voor de vertroebelende grenzen tussen mensen, machines en dieren, wat mogelijk kan leiden tot een systeem of staat die niet langer gedefinieerd wordt door gender, ras of klasse.

Voor de tentoonstelling in Vleeshal Markt zal de kunstenaar een nieuwe film ontwikkelen, die ter plekke wordt geproduceerd. Tevens zal een nieuwe versie van haar performance plaatsvinden tijdens de opening op 24 juni, van 17:00 tot 20:00.

Decolonial Summer School

De tentoonstelling TGMFS valt samen met de achtste editie van de Decolonial Summer School, georganiseerd door University College Roosevelt (UCR) van 27 juni tot 13 juli. Dit jaar zal de Summer School plaatsvinden in Vleeshal Markt (een voormalige vleesmarkt, toen het gebouw nog dienst deed als stadhuis). Het programma zal ‘dekoloniale toekomstvisies in harmonie onderzoeken’, zoals in de beschrijving op de website staat. ‘Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk om dominante kennisstructuren en diepgewortelde assumpties over politiek, natuur, ras en seksualiteit te deconstrueren en te doorbreken. De 2017 Summer School zal een oefening zijn in het verschuiven van geografieën van weten, voelen en geloven.’

Lili Reynaud Dewar (1975 in La Rochelle, Franrijk; werkt en woont in Parijs en Grenoble) behaalde haar Master of Fine Arts aan de Glasgow School of Arts. In 2013 werd zij beloond met de Prix Fondation d'entreprise Ricard. Solo tentoonstellingen en projecten van Reynayd Dewar zijn onder andere getoond bij New Museum, New York, Studio Museum, Harlem, Centre Pompidou, Parijs, Museum of Contemporary Art, Chicago, Kunsthalle Basel, Generali Foundation, 21er Haus, Belvedere, Vienna, en Index, Stockholm. Ook nam zij in 2015 deel aan de Venetië Biënnale die werd samengesteld door Okwui Enwezor. Samen met Dorothée Dupuis en Valérie Chartrainis is zij medeoprichter en redacteur van het tijdschrift Petunia voor feministische kunst en entertainment.

De tentoonstelling TEETH, GUMS, MACHINES, FUTURE, SOCIETY is een coproductie van Vleeshal, Museion in Bolzano en Kunstverein in Hamburg en wordt opgevolgd door een publicatie.


——————————————————————————————


Vleeshal is proud to present Lili Reynaud Dewar’s TEETH, GUMS, MACHINES, FUTURE, SOCIETY (TGMFS). After Hamburg and Bolzano, this film, performance and exhibition now travels to Middelburg, where it takes on a new form – in response to the late-Gothic architecture of Vleeshal Markt and in dialogue with Middelburg’s history of colonialism and slave trading.

TGMFS has been programmed at Vleeshal Markt from June 24 onwards to coincide with the 8th Middelburg Decolonial Summer School, organized by the University College Roosevelt (UCR) from June 27 till July 13. This year’s Summer School will take place in Vleeshal Markt (a former meat market back in the days when the building was still the town hall). It will „explore decolonial horizons of living in harmony and conviviality. To do so it is necessary to unlearn dominant structures of knowledge and assumptions taken for granted about life, politics, nature, race and sexuality. The 2017 Summer School will be an exercise in shifting the geographies of knowing, sensing and believing.“

„Shifting the geographies of knowing, sensing and believing“ could be a description of Lili Reynaud Dewar’s art practice. In her work, Reynaud Dewar explores the sexual, racial and political conditioning and stereotypes that influence our cultural identity. She deliberately breaks with conventions and traditions in order to explore them and to create a space for thought in which the viewers can and must form their own opinions.

For TGMFS Reynaud Dewar traveled to Memphis. Due to its strategic location in the southwest of the United States, the city developed itself as a major center of slave trade, yet became the center of the Civil Rights Movement centuries later. The same streets that were the stage of human trafficking and trade of enslaved people, became the backdrop of the historical 1968 Memphis sanitation strike, that preceded Martin Luther King’s assassination. Memphis also plays a pivotal role in the history of American music, giving birth to Blues as well as housing the final resting place of Elvis Presley. In recent years the city plays a vital role in contemporary rap culture. In her film and performance piece, Reynaud Dewar explores these topics of civil and urban history and objects that have become intertwined in these narratives. Similar to the city of Memphis, Middelburg has its share in the history of colonialism and slave trading. As a strategically located port, Middelburg was one of the major Dutch locations for colonial trade and transport of enslaved Africans.

TGMFS revolves around two main themes. On one hand it explores the human body, or rather a particular, intimate element of it: teeth. In a film and performance piece set in Memphis, a city known for its racial and social conflicts, the artist explores stories, practices and identities that gravitate around grills, the teeth decorations that are a status symbol in rap and hip hop culture. Another key element of the show is Donna Haraway’s essay "A Cyborg Manifesto", published in 1984. In this feminist essay, the cyborg functions as a metaphor for the dissolving boundaries between humans, machines and animals, which could possibly lead to a system and state that is no longer defined by gender, race nor class.

For the exhibition at Vleeshal Markt, the artist will produce a new film, to be shot at Vleeshal Markt. A new version of the performance will happen during the opening on June 24, from 5 till 8 pm.

The exhibition TEETH, GUMS, MACHINES, FUTURE, SOCIETY is a co-production between Vleeshal, Museion in Bolzano and Kunstverein in Hamburg, and is accompanied by a publication.

bron: https://www.facebook.com/events/134628603774164/
2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Vlissingen | 112 alarmeringen Vlissingen | Goedkoop Tanken in Vlissingen | Supermarkten in Vlissingen | Weerbericht Vlissingen